Børnetandpleje

Børn og unge


Vi tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje tilbørn og unge fra 0-15 år i Hedensted kommune. Der er en egenbetaling på 35% og den Kommunale Tandpleje betaler 65%. Vi har stor erfaring med børn og unge og vi laver individuelle behandlinger til lige netop dit barn.


Er du 16 – 18 år (18 årige skal være født i 2004) er der frit tandlægevalg, og du kan gå hos os uden egenbetaling.


Fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021.


  • Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.
  • Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. Tandlægeforeningen anbefaler, at man vælger en privatpraktiserende tandlæge, når man fylder 18 år.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis en patient ønsker at skifte til privat tandlægepraksis, skal dette meddeles til kommunen, inden behandlingen i privat tandlægepraksis kan påbegyndes. 


Du kan tilmelde dit barn her ved at logge ind her med mitid www.hedensted.dk/borgerpost/tandplejen og skrive en besked om at gerne vil gå ved tandlægerne i Tørring


eller


Ringe på 79 74 11 00


Er der spørgsmål vedr. ovenstående så kan I sende os en mail på toerringtand@mail.dk.