BØRN

Børn og unge


Børn og unge

Vi tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge fra 0-18 år i Hedensted kommune, der betaler undersøgelse og den behandling, der er nødvendig. Vi har stor erfaring med børn og unge. Vi laver individuelle behandlinger til lige netop dit barn.


Med virkning fra 1. januar 2018 genindføres en fritvalgsordning på børne- og ungdomstandplejeområdet.

Der er valgfrihed mellem de kommunale tandklinikker og de privat praktiserende tandlæger, der har samarbejdsaftale med kommunen.

Hvis I fravælger dette tilbud og i stedet for vælger en anden privat tandlæge, er der 35%  egenbetaling for 0-15 årige. (Læs om lovgivningen).

16-17 årige kan vælge privat tandlæge uden egenbetaling.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis en patient ønsker at skifte til privat tandlægepraksis, skal dette meddeles til kommunen, inden behandlingen i privat tandlægepraksis kan påbegyndes. 


Du kan tilmelde dit barn her:

Tilmeld mit barn - Klik her